top of page

Berzelius symposium om Fortbildning

Berzelius Symposium 107 Fortbildning (Livslånga lärandet)

 

Samarrangemang Svenska Läkaresällskapet och Framtidens Specialistläkare

 

Under detta Berzelius Symposium om fortbildning kommer fokus att ligga på det livslånga lärandet. Programmet kommer att inledas med temat ”Varför”. Under detta tema ligger fokus på varför fortbildning är nödvändigt för att upprätthålla en patientsäker vård.

Under nästa tema ”Hur” fokuseras på hur olika aktörer inom det medicinska fältet kan bidra till fortbildningen, såsom universiteten, regionerna samt andra aktörer såsom nationella register, SBU mm. Under detta tema exemplifierar vi även med olika konkreta exempel på fortbildning, vilka bygger på CPD (Continuing Professional Development).

Därefter följer ett tredje tema ”Dokumentera / följa upp”. Under detta tema kommer att fokus ligga på hur man kan använda portfölj-modellen för att dokumentera genomgången fortbildning samt hur fortbildningen kan utvärderas på olika sätt.

I slutet av dagen kommer en paneldebatt att äga rum med fokus på hur fortbildningen kan bidra till det livslånga lärandet i den svenska sjukvården och på så sätt säkerställa en fortsatt hög kvalitet.

 

Till symposiet har vi bjudit in såväl nationella som internationella föreläsare med mycket stor erfarenhet av fortbildning. Vidare kompletterar vi med goda praktiska exempel på hur fortbildning kan bedrivas.

 

Delar av programmet kommer att ske på engelska eftersom vi har internationella föreläsare.

 

Programansvarig: Hans Hjelmqvist, hans.hjelmqvist@oru.se

Medverkande: Stefan Lindgren (Lunds universitet), David Gordon (World Federation Medical Education), Unchechukwu Arum (European Junior Doctors), Magnus Hultin (Umeå Universitet), Pelle Gustafsson (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag), Kerstin Nilsson (ordförande i SBU:s nämnd), Stefan James (Uppsala universitet), Peter Elbe (Karolinska Universitetssjukhus), Peter Svensson (Lunds Universitet)

Programpunkter:

Block I "Why is professional life-long learning essential for quality and development of health care? A national and international perspective."

 • Welcome and short introduction

Prof Hans Hjelmqvist, SLS

 •  A Swedish perspective

Prof Stefan Lindgren, Lund University

 • International standards for quality development of CPD and Distance Learning, WFME

Prof David Gordon

 • A European perspective

Dr Unchechukwu Arum, EJD

 • Questions for DG and UA

Block II "Hur" Fokuseras på hur ska innehållet i fortbildningen bestämmas och levereras?

 • Universitetets roll i fortbildning

Doc Magnus Hultin, Umeå University

 • Vad behöver kvalitets förbättras i fortbildning fokus patientsäkerhet

Doc Pelle Gustafsson, LÖF

 • Vad behöver kvalitets förbättras, evidensbaserad medicin (kvalitetsluckor i vården)

Prof Kerstin Nilsson, ordf i SBU:s nämnd

 • Vad kan vi lära från kvalitetsregister

Prof Stefan James, Uppsala University

 • Frågor och diskussion

Block III "Dokumentation och uppföljning av fortbildningen"

 • Verksamhetsbaserad fortbildning

Johan Bjarby, SöS

 • Mer än papper: Vinsterna med en genomtänkt utbildningsportfölj

Henrik Wallentin, LU

 • Professionsdriven kvalitetssäkring, SPUR

Peter Elbe, SPUR

 

 • Professionsdriven kvalitetssäkring, Hippokratesrevision

Niklas Ekerstad, SLS

 • Paneldiscussion: How can continuing professional development be an integrated part of daily health care?

Moderator Prof Peter Svensson LU:

Medverkande: Prof David Gordon WFME, Dr Unchechukwu Arum EJD, Prof Hans Hjelmqvist SLS, Prof Stefan Lindgren LU, Dr Emillie Hultberg SLF, Dr Mikael Bergström SKR

bottom of page