top of page

Torsdagens Fria Föredrag
Palissad Väst

Jämlik Hälsa i Praktiken – ett exempel på ett hälsopromotionsprogram i Lindängen

 

Programmets övergripande syfte är att utveckla ett annorlunda och innovativt approach inom hälsopromotion, där forskare tillsammans med medborgare och aktörer från olika samhällssektorer samskapar, utvecklar och utvärderar olika hälsopromotiva interventioner direkt i människors vardagsliv i deras bostadsområden för att minska ojämlikheter i hälsa.

 

Programmet tar utgångspunkt i en av Malmö Universitets redan etablerade C ommunity-Based Participatory Research (CBPR) approach där olika målgrupper och interventioner identifieras i en penta-helix-modell och där medborgare och forskare samarbetar med både privat och offentlig sektor samt idéburna organisationer i en medborgardriven process där hälsopromotiva CBPR-interventioner etableras och utvärderas systematiskt i olika nätverk.

 

Programmets skapar en social infrastruktur för ett annorlunda arbetssätt där nya metoder utvecklas för ett kapacitetsbyggande i samhället där medborgaren står i centrum för en mer hållbar samhällsutveckling, och genererar nya och hållbara lösningar över tid för att förbättra hälsan och förändra levnadsvanor hos risk-grupper i befolkningen.

 

Margareta Rämgård, docent & Anders Kottorp, professor
Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö universitet
 

Digitalisering och eHälsa

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården pågår för fullt, men andelen läkare som deltar aktivt i arbetet är fortfarande alldeles för lågt. Detta är anmärkningsvärt då det är läkarnas framtida arbetsmiljö och arbetssituation som i grunden förändras. Det handlar om att förstå och kunna möta både möjligheter och utmaningar, men då krävs grundläggande förståelse för hälsoinformatik, hälsodata och artificiell intelligens samt insikter i etiska och juridiska spörsmål.

I detta föredrag gör vi en kortfattad översikt över området samt rekommenderar vidare läsning och utbildningsmöjligheter. Vi informerar också om Svensk Förening för Medicinsk Informatik, SFMI, en medlemsförening inom Svenska Läkaresällskapet.”

 

Presentatör:

Evalill Nilsson, docent, universitetslektor, eHälsoinstitutet, Inst för medicin och optometri, Linnéuniversitetet
Ledamot i eHälsokommittén, Svenska Läkaresällskapet

Kloka kliniska val i praktiken
Christian Engvall - mer info kommer snart!

Sjukhus hemma
Oskar Hammar - mer info kommer snart!

EKG kan vara roligt
Peter Hammarlund - mer info kommer snart!

 

Presentationsteknik
Stefan Kronander - mer info kommer snart!


 

bottom of page