top of page

FSL Kongress 2024 24-26 september

Kongressen välkomnar alla läkare och alla som jobbar med läkarutbildning.

Du kan lyssna fritt på alla kongressens föredrag eller du kan välja att gå kurs.


I år ger vi kongresskurser/fortbildning om Kommunikation (delmål b1/STb1), Ledarskap (delmål a1/STa5), Sjukdomsförebyggande Arbete (delmål b2/STb2), Handledning (delmål a1/STa6).


Program


Gemensam lunchföreläsning för alla deltagare

  • Tisdag;: JP Phillips, Pro's and Con's (musik), Prisutdelning FSLs utbildningspris 2024


  • Onsdag: Mats Börjesson och Gunnar Bjursell


  • Torsdag: Anders Tegnell


Socialt program

Kongressen kommer likt tidigare år att äga rum på Malmö Arena, där vi som alltid bjuder på härlig stämning och oändligt högt i tak.

Tisdag och Onsdag kl 17-19 blir det Afterwork mingel i utställningen, där ni får tid att träffa varandra samt alla våra spännande samarbetspartners.


Utbildning eller fortbildning?

Om du väljer att gå kongressen som fortbildning, innebär det ingen förberedelseuppgift, men du erhåller ett FSL fortbildningsintyg efter genomförda moment på kongressen. Detta kan t ex vara relevant för dig som är specialist, och vill ta del av kongressens föreläsningar för att uppdatera kunskap du redan har.


Om du väljer att gå kongresskurs innebär varje kurs totalt 2 heldagars arbete: 1 dag med digitalt arbete hemma innan kongressen och 1 fysisk dag under själva kongressen. Den digitala dagens uppgifter släpps i vår digitala kursplattform 1. september. Du gör uppgiften hemma på egen hand innan du kommer till kongressen. Den fysiska dagen görs på kongressen, där du bjuds på interaktiv undervisning med föreläsningar, diskussionsupplägg och möjlighet till dialog.


Du kan max gå 2 kurser under kongressen eftersom vi tillämpar obligatorisk närvaro vid samtliga moment. Alla som går kurs får ett kursbevis efter godkänd kurs, du som är ST kan välja socialstyrelsens intyg enligt ST2015 eller ST2021.


Planera, planera, planera!

Passa på att önska ledigt redan nu samt skicka in din anmälan till årets ST-kongress i Malmö Arena!


FSL - En nationell kongress för alla läkare

Kongressen riktar sig till AT, BT, ST, specialister, handledare, studierektorer, utbildare, administratörer, AT/BT/ST-chefer, verksamhetschefer och Sjukvårdshuvudmän. FSL är ett icke-vinstdrivande projekt som görs i samarbete mellan Region Skåne och Svenska Läkaresällskapet.


Följ oss på Insta och FB för uppdateringar kring programmet och allt annat som händer i väntan på kongressen.


Varmt välkomna till Malmö!

President Christina Christoffersen och Organisationskommittén

Information

Pris:

2000kr/dag

Längd:

3 dagar

Datum

24-26 september 2024 i Malmö Arena.

Kursledare

Christina Christoffersen m.fl.

Christina Christoffersen m.fl.

Kongressprogram: Se här

Årets sponsorer: Se här

bottom of page