top of page

Handledning - ges enbart på kongressen

Delmål STa6 (Lärande) enligt ST2021 och delmål A1 (Ledarskap och Handledarskap) enligt ST2015. Kursen riktar sig både till ST läkare och specialister.

Varför skall vi handleda? Vad innebär egentligen handledning? Hur gör jag konkret? Hur får jag till en bra vägledning och återkoppling i vardagen? Hur kan jag ge ett bra stöd? Hur tar jag reda på hur det går det för adepten? Hur vet jag om ST-läkaren är färdig? Vem ansvarar för vad i ST-systemet? Vad ingår i en utbildningsplan och hur följer en upp den? Vad gör jag om det uppstår problem i utbildningsmiljön eller med adepten?Blir du nyfiken på svaren på frågorna? Behöver du handledning i ämnet? Är du i behov av en handledarutbildning?


Du kan välja att lyssna fritt på kursens föredrag på kongressen och erhålla ett fortbildningsintyg. Du kan också välja att gå hela kursen och uppnå kursintyg.


Kursen i ett nära samarbete mellan FSL, kursledaren och teaterpedagogen och psykologen Helena Skogh.


Vi hoppas på att kunna hjälpa dig att tillsammans med övriga kursdeltagare besvara ovanstående frågor. Ambitionen är att ge dig konkreta och praktiskt användbara metoder för att stödja, vägleda, bedöma och återkoppla i den praktiska vårdverkligheten med kopplingar till forskning inom psykologi, kommunikation, pedagogik och bedömning/återkoppling. Kursen fokuserar på ST-utbildning men innehåller en hel del som kan användas även i handledning av studenter.


Kursen innehåller en heldags arbete på distans i FSL’s digitala kursplattform, där det ingår spännande förberedelsematerial samt tester. Den digitala dagen gör du hemma och på egen hand på valfri tid under september månad. Kursen fortsätter med en heldag fysisk träff på FSL kongress 25/9 2024 på Malmö Arena. Där bjuds på interaktiv fysisk undervisning med föreläsningar och möjlighet till dialog och grupparbete. Kursintyg/Fortbildningsintyg lämnas ut efter komplettering av alla kursmoment, uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering - allt detta ska du göra innan 30/9.


Du som är ST kan välja socialstyrelsens intyg enligt ST2015 eller ST2021.


Information

Pris:

Längd:

2000 kr

Motsv. 2 heldagar

Datum

En dag på distans + en fysisk heltidsdag på FSL kongress 25/9 2024

Kursledare

Fredrik Walentin

Fredrik Walentin

bottom of page