top of page

Inspirationsdag om kliniskt lärande - ges enbart på kongressen

Om professionalism och lärandemiljö, för alla som handleder AT- BT-, och ST-läkare

Målgrupp: denna dag är till för dig som är AT- BT- eller ST-läkare, specialist, studierektor, chef, handledare, klinisk lärare eller på ett eller annat sätt involverad i utbildning av läkare på din arbetsplats.


Dagens ämnen: Hur lär vi ut på bästa sätt? Vad är en riktig bra lärandemiljö? Hur sätter vi lärandemiljö på agendan? Hur bedömer du adeptens kompetens? Hur gör du när en adept inte uppfyller målen? Vad är professionalism? Hur identifierar vi egenskaper som behövs för att vara ”fit for practice” och bete sig professionellt? Kan AI spela en roll i framtida urvalsprocesser?


Föreläsare: svenska och internationella föreläsare


  • Professor Paul Tiffin, Honorary Consultant Adolescent Psychiatrist University of York and Hull York Medical School (pristagare av KI PRIME 2022)

  • Jonas Nordquist, Bitr övergripande studierektor, Karolinska Universitetsjukhuset.

  • Pia Strand, Universitetsadjunkt, Centrum för undervisning och lärande, Lunds Universitet.

  • Pernilla Sahlstrand Johnson, övergripande studierektor, Skånes Universitetssjukhus.


​Dagens struktur: Vi varvar smågruppdiskussioner med föreläsningar och debattupplägg.Förbereda dig: Vi tror du kan få mer ut av dagen om du i förhand hinner titta in på följande sidor:


Klinisk handledning av läkare under utbildning


Predicting educational outcomes from individual differences – an interview with Professor Paul Tiffin (buzzsprout.com)

Information

Pris:

Längd:

2000 kr

Motsv. 1 heldag

Datum

En fysisk heltidsdag på FSL kongress 25/9 2024

Kursledare

Pernilla S Johnsson, Monika K Andreasson, Sara Haldén

Pernilla S Johnsson, Monika K Andreasson, Sara Haldén

bottom of page