top of page

Introduktionskurs i medicinsk vetenskap - digital kurs

Delmål a5 enligt SOSFS 2015 för ST, delmål BT7 enligt SOSFS 2021 samt delmål STa3 enligt SOSFS 2021.

En kurs skapad av Framtidens specialistläkare och Svenska Läkaresällskapet.

Kursen avser delmål a5 enligt SOSFS 2015 för ST, delmål BT7 enligt SOSFS 2021 samt delmål STa3 enligt SOSFS 2021.

Kursen ger deltagaren en introduktion till medicinskt vetenskapliga metoder och etiska principer, kritiskt granskande av medicinsk vetenskaplig information samt ett medicinskt vetenskapligt förhållningssätt till rutiner och arbetssätt i det dagliga arbetet.

Kursämnen:

  • Vetenskapsteori 

  • Studiedesign

  • Forskningsetik

  • Epidemiologi

  • Statistik 

Föreläsare:

  • Etik - Yvonne Freund-Levi, docent, överläkare, Örebro universitet och Karolinska Institutet

  • Statistik - Susann Ullén, statistiker, enhetschef Kliniska Studier Sverige - Forum Söder

  • Vetenskapsteori - Madeleine Johansson, med.dr, ST-läkare, Lunds universitet

  • Epidemiologi - Martin Almquist, docent, överläkare, Lunds universitet 

  • Studiedesign -  Kerstin Nilsson, professor, överläkare, Örebro universitet 

Kursledare är Madeleine Johansson, PhD, läkare, Sektion Hjärtsjukvård, Skånes Universitetssjukhus. 

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar sammantaget minst 5 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden mars, april, maj. Kursen består av inspelade föreläsningar och löpande individuella uppgifter samt av pre- och ett posttests. Ämnesföreläsningarna ges av högt profilerade föreläsare med anknytning till Svenska Läkaresällskapet. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Information

Pris:

Längd:

2500 kr

Motsv. 5 heldagar

Datum

Denna kurs ges digitalt till och med höstterminen 2024.

Kursledare

Madeleine Johansson, PhD, läkare, Sektion Hjärtsjukvård, Skånes Universitetssjukhus.

Madeleine Johansson, PhD, läkare, Sektion Hjärtsjukvård, Skånes Universitetssjukhus.

bottom of page