top of page

Likarätt och lika möjligheter - ges ej under 2024

Denna kurs är pausad på obestämt tid

För mer information, gå in på http://likarätt.nu

Information

Pris:

Längd:

Datum

Kursledare

Kongressprogram: Se här

Årets sponsorer: Se här

bottom of page