top of page
Image by Erika Giraud

En mötesplats för läkare

lemur_1080x1080px.jpg

För Dig som är AT, BT, ST, specialist, handledare, studierektor, utbildare, administratör, läkar-chef, verksamhetschef eller Sjukvårdshuvudman.

Alla kan välkomnas till en arena med en riktigt bra lärmiljö i fokus!

FSL Onsdagen-223.jpg
En nationell kongress för alla läkare

Kongressen riktar sig till AT, BT, ST, specialister, handledare, studierektorer, utbildare, administratörer, AT/BT/ST-chefer, verksamhetschefer och Sjukvårdshuvudmän.

Ett av kongressens viktigaste syften är att kunna erbjuda utbildning till läkare från samtliga specialiteter. Programmet utformas därför i linje med de specialitetsövergripande ST-målen som finns i Socialstyrelsens målbeskrivningar för ST 2015 och 2021. Detta uppnås genom ett urval av föreläsningar, interaktiva moment samt digitala och fysiska uppgifter.

 

Kongressens dagar skapar en nationell arena för diskussion av ST-frågor, handledning, utbildning och aktuella ämnen för framtidens sjukvård. På kvällstid lämnas det utrymme för umgänge under mer avslappnade former; med mingel, underhållning och festligheter för den som så önskar.

Målstyrd kursverksamhet

Du som går ST-kurs på kongressen får intyg enligt Socialstyrelsens riktlinjer motsvarande aktuella kursdelmål, beroende på vad Du väljer att delta i. Diskutera ditt deltagande med Din handledare och stäm av hur Du på bästa sätt ska kunna uppnå ett kursdelmål i relation till Din specialitet och Dina kunskapsbehov.

Du som är specialist är självfallet välkommen på alla våra aktiviteter och kurser. 

Visionär och kulturbildande debatt

Tänk på att det bitvis är nytänkande, förändringsorienterade eller svåra ämnen/ frågeställningar som diskuteras på FSL, där många kan ha olika erfarenheter och uppfattningar. Varje föreläsare och deltagare står för sina egna uttalanden. Ibland finns det flera olika sätt att se och tolka saker på och tillsammans försöker vi finna en bra väg framåt. Målet är att alla (både publik och föreläsare) ska kunna känna sig absolut välkomna. Det finns möjlighet till interaktion och dialog i föredragen, eller i en paus efteråt, om det är något speciellt som Du vill ta upp. Berätta gärna för oss om det är något Du saknar eller vill att vi förbättrar till nästa kongress. Vi lär oss av varandra hela livet.
 

Kongressen arrangeras på uppdrag av Region Skåne och Södra Regionvårdsnämnden. Det övergripande ansvaret för att fastställa kongressprogrammet, organisera och genomföra kongressen har organisationskommittén. Merparten av arbetet sker ideellt och kongressen har inget vinstsyfte. FSL samverkar med ett stort antal organisationer och aktörer inom svensk hälso- och sjukvård t ex SLS, LF, SYLF, Sjukhusläkaren, LIPUS & SPUR-organisationen, SoS, Försäkringskassan, Universitet, Regioner och landsting, sjukhus och sjukvårdsrelaterade företag.
 

Vi hoppas vi ses på kongressen!
 

/Organisationskommittén

bottom of page