top of page

Att motverka rasism inom hälso- och sjukvården

❕Att motverka rasism inom hälso- och sjukvården❕


Varför är det viktigt att prata om rasism i vården? Normer och fördomar styr omedvetet vårt beteende och bemötande. Upplevelser av rasism inverkar på människors liv och hälsa på olika sätt och patienter vittnar om situationer där de inte bemöts utifrån sina specifika behov, vilket till exempel kan leda till försämrad eller utebliven vård.

Socialstyrelsen berättar om det utbildningsmaterial som tas fram för att öka kunskapen om rasism och för att stödja personal inom hälso- och sjukvården i bemötandet av patienter och närstående. Myndigheten har också i uppdrag att ta fram en analys om ytterligare åtgärder som kan vidtas inom hälso- och sjukvården för att motverka rasism och främja allas lika rättigheter och möjligheter.
Comments


bottom of page