top of page

Diskriminering & aktiva åtgärder i hälso- och sjukvården

🔸Diskriminering & aktiva åtgärder i hälso- och sjukvården🔸


Ana Marega och Jerk Elmén från antidiskrimineringsbyrån Malmö mot diskriminering medverkar på Likarättsdagen, onsdag på FSLs kongress.


Målet för hälso- och sjukvården, enligt hälso- och sjukvårdslagen, är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Därmed utgör likarättsprincipen själva grundstenen för läkares yrkesidentitet. Trots det sker värdighetskränkningar och diskriminering inom vården, gentemot vårdtagare såväl som kollegor emellan.


Under denna inledande programpunkt kommer experter från antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering ge exempel på diskrimineringens konsekvenser, för att sedan rikta fokus på förebyggande aktiva åtgärder mot diskriminering. Hur kan vi som kollegor och vårdgivare arbeta för att uppmärksamma de begränsande normer och omedvetna fördomar som utgör en risk för diskriminering i vårt arbete och hur kan vi säkerställa en värdig vård för alla?
Comments


bottom of page