top of page

Fortbildning och likarätt i fokus under FSL

Svenska Läkaresällskapet (SLS) var på plats under kongressen Framtidens Specialistläkare som ägde rum förra veckan. SLS arrangerade bland annat ett Berzeliussymposium om fortbildning, med Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS delegation för utbildning, i spetsen samt en dag med Likarätt i fokus. SLS hade även en välbesökt monter i utställningen och arrangerade ett mingel med SLS ordförande Tobias Alfvén som höll i ett omtalat och uppskattat quiz med tema musik och medicin.


Comentários


bottom of page