top of page

Torsdagsföredrag - kunskapsstyrning

Updated: May 25, 2023

Fritt föredrag torsdag på kongressen:

Kunskapsstyrning – alla behöver inte uppfinna hjulet själv!


Kunskapsstyrning handlar om att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte och att systematiskt utveckla, dela och omsätta ny kunskap genom samverkan. I patientmötet blir kunskapen ett stöd för professionen men också ett verktyg för att göra patienten mer delaktig i sin egen vård tillsammans med professionen.


Kunskapsstyrningen drivs av Sveriges regioner i samverkan och berör alla oss som arbetar i hälso- och sjukvården.


Hur gör vi skillnad i patientmötet? Vi djupdyker tillsammans i detta system som är förkortningarnas mecka – vad betyder LPO, RPO, NPO, RAG, NAG, PSVF och LSG? Hur kan vi som läkare göra skillnad? Konkreta exempel ges från lokal, sjukvårdsregional och nationell nivå och vi följer införandet av flera vårdförlopp!


Comments


bottom of page