top of page

Kommunikationskursen är fulltecknad!

Kursen görs tillsammans med Palliativt Utvecklings Centrum. Här ser du en av kursledarna, Anders K Danielsson, konsult inom kommunikation och ledarskap samt även anställd vid Lunds Universitet.

Kommunikationskursen är den enda FSL kurs som har en övre gräns för antal deltagare - och nu är gränsen redan nådd. Vi tycker det är superroligt att så många har valt att delta i årets kongresskurs i Kommunikation och vi hoppas ni kommer att uppskatta det interaktiva formatet med gruppdiskussioner och rollspel.

Comments


bottom of page