top of page

När doktorn blir sjuk

När doktorn blir sjuk

Läkarna Pia Dellson och Jonatan Wistrand från Centrum för medicinsk humaniora vid Lunds universitet medverkar på Likarättsdagen, onsdag på FSL.

Doktorn är expert på att bota, lindra och trösta patienten. Denna föreläsning kommer handla om hälsa och ohälsa bland läkare. I ett samtal mellan poeten Pia Dellson och medicinhistorikern Jonatan Wistrand får vi veta mer om hur läkare agerar och resonerar vid egen sjukdom. Vi får ta del av statistik kring hälsoläget inom kåren och höra om egenupplevda erfarenheter av sjukdom och ohälsa, med exempel ur Pia Dellsons bok Väggen - en utbränd psykiaters noteringar. På scen kommer även skådespelaren Jens Olsson att delta. Detta vill ni inte missa!


bottom of page