top of page

Rätten till vård på lika villkor

Rätten till vård på lika villkor - Ola Björgell nu aktuell i Riksdagen!


Först leder han Likarättskursen på FSLs kongress sedan talar han inför Riksdagen på samma tema. Ola är ständigt aktuell och kämpar för rätten till vård på lika villkor.

Läs mer på:

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/Nyheter/2023/riksdagsseminarium-om-ratten-till-vard-pa-lika-villkor/


bottom of page