top of page

Torsdagsföredrag - Skrivartävling

Updated: May 25, 2023

✨Seminarium om SFMP/KUF skrivartävling✨

I seminariet medverkar tre författare från de skrivartävlingar som arrangerats av Svensk Förening för Medicinsk Psykologi (SFMP) och Svenska Läkaresällskapets kandidat- och underläkarförening (KUF). Författarna kommer att presentera utdrag ur sina egna texter, följt av reflektion och diskussion, där även auditoriet kan delta. Seminariet vill stimulera till reflektion och medvetenhet kring professionell identitet, utveckling och hållbarhet på sikt.


Comments


bottom of page