top of page

Vikten av goda levnadsvanor vid psykisk ohälsa

❕Vikten av goda levnadsvanor vid psykisk ohälsa❕

I samband med Svenska psykiatrikongressen 2023 släpper Svenska Läkaresällskapet en film för att uppmärksamma fakta och råd för hälsosamma levnadsvanor vid samtidig psykisk ohälsa. Målgruppen är patienter och närstående med målet att stödja fler till en förbättrad hälsa. Goda levnadsvanor har stor inverkan på vårt fysiska och psykiska mående. Patienter med psykisk ohälsa har inte bara sämre somatisk hälsa, utan ofta även en mer utsatt livssituation än genomsnittet av befolkningen. Därför är riktade insatser till patienter med psykisk ohälsa särskilt viktigt, säger psykiatrikern Jill Taube, verksam inom SLS Levnadsvaneprojekt. Vi har den stora äran att presentera Jill Taube som en av föreläsarna på Likarättskursen under FSL kongress 2023! 👏🏻Comments


bottom of page