top of page

ADVISORY BOARD FSL

About

Utöver Region Skåne är Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, SYLF, Sjukhusläkarna samt Socialstyrelsen på plats i FSL Advisory Board. Advisory board arbetar för att vi med nationella goda krafter kan utveckla kongressen framåt.

REGION SKÅNE

ORDINARIE
Ronny Wain - Ordförande ATBTST-rådet

SUPPLEANT
Johanna Holmberg - HR-direktör

SVERIGES LÄKARFÖRBUND

ORDINARIE
Emelie Hultberg

SUPPLEANT
Gabriella Schanning

nedladdning.png

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET

ORDINARIE
Tobias Alfvén -  Ordförande

SUPPLEANT
Catharina Ihre Lundgren - Vice ordförande

SYLF

ORDINARIE
Shadi Ghorbani -  Ordförande

SUPPLEANT
Björn Gunnarsson - Ledamot

SJUKHUSLÄKARNA

ORDINARIE
Elin Karlsson -  Ordförande

SUPPLEANT
Karin Filipsson - Andre vice ordförande

SOCIALSTYRELSEN

ORDINARIE
Ragnhild Mogren Svensén -  Utredare

SUPPLEANT
Kristina Wikner - Enhetschef

bottom of page