top of page

INTEGRITETSPOLICY

Denna policy beskriver hur vi på Framtidens Specialistläkare samlar in och använder dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?
 • Kongressabstracts: Vid insändning av abstracts samlar vi in namn, titel och arbetsplats på aktuella föreläsare, samt kontaktuppgifter.

 • Kontaktformulär: Vid kontakt med FSL genom hemsidans meddelandeformulär så samlar vi in och sparar ditt namn, e-post samt inskickat meddelande.

 • Kursanmälan: vi sparar uppgifterna du anger i din anmälan resten av den kursterminen, därefter tas informationen bort pga GDPR. Det betyder att du själva måste vara noga med att skriva ut och spara ditt elektroniska kursintyg.
   

Hur kommer ni att använda min information?
 • Kongressens abstracts: Uppgifterna används för att ge besökarna information om kongressens sessioner och om deltagande föreläsare. Abstracts publiceras publikt på FSL:s hemsida. Kontaktuppgifter publiceras ej, men kan användas vid intern kontakt mellan FSL:s organisationskommitté och föreläsare.

 • Kontaktformulär: Uppgifterna används enbart för kontakt med dig i den aktuella fråga som du kontaktat oss om.

 • Kurs: uppgifterna används för att kunna ge dig tillgång till kursen och spara det arbete du gör i kursplattformen tills kursterminen är över.
   

Hur länge kommer ni ha min information?

Information som vi efterfrågar lagras på vår server tills vidare, eller tills du själv väljer att dina uppgifter ska raderas. Detta kan ske när som helst. För kurserna sparas informationen till kursterminen är över.

Med vilka delar ni min information?

Uppgifter i inskickade abstracts (med undantag för kontaktuppgifter) publiceras publikt på FSL:s hemsida i kongressprogrammet. Övriga personuppgifter delas inte med tredje part.

Vilka rättigheter har jag?
 • Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

 • Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

 • Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter.
   

Var lagras mina uppgifter?

Dina uppgifter lagras på server på AWS i Stockholm, Sverige.  
 

Hur kontaktar jag er?

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller om du önskar att dina uppgifter raderas, kontakta oss genom att skicka ett mail till malin@mkon.se
 

Vad gäller för mina personuppgifter i deltagaranmälan?

Din anmälan till kongressen hanteras av MKON (Malmö Kongressbyrå). MKON:s integritetspolicy kan du läsa mer om på samma plats där du anmäler dig till kongressen.

bottom of page