top of page

Kongressprogram
FSL Kongress 2023

HANDLEDNING

 

En kurs skapad av Framtidens Specialistläkare och Hjärntanken.

 

Kursen avser delmål STa6 (Lärande) enligt ST2021 och delmål A1 (Ledarskap och Handledarskap) enligt ST2015. Kursen riktar sig både till ST läkare och specialister.

 

Varför skall vi handleda? Vad innebär egentligen handledning? Hur gör jag konkret? Hur får jag till en bra vägledning och återkoppling i vardagen? Hur kan jag ge ett bra stöd? Hur tar jag reda på hur det går det för adepten? Hur vet jag om ST-läkaren är färdig? Vem ansvarar för vad i ST-systemet? Vad ingår i en utbildningsplan och hur följer en upp den? Vad gör jag om det uppstår problem i utbildningsmiljön eller med adepten? 

 

Blir du nyfiken på svaren på frågorna? Behöver du handledning i ämnet? Är du i behov av en handledarutbildning?

 

Kursen bygger på vår mångåriga LIPUS-certifierade handledarutbildning och är framtagen i ett nära samarbete mellan kursledaren och teaterpedagogen och psykologen Helena Skogh.

 

Vi hoppas på att kunna hjälpa dig att tillsammans med övriga kursdeltagare besvara ovanstående frågor. Ambitionen är att ge dig konkreta och praktiskt användbara metoder för att stödja, vägleda, bedöma och återkoppla i den praktiska vårdverkligheten med kopplingar till forskning inom psykologi, kommunikation, pedagogik och bedömning/återkoppling. Kursen fokuserar på ST-utbildning men innehåller en hel del som kan användas även i handledning av studenter. 

 

Kursen innehåller en heldags arbete på distans i FSL’s digitala kursplattform, där det ingår spännande förberedelsematerial samt tester. Den digitala dagen gör du hemma och på egen hand på valfri tid under september månad. Kursen fortsätter med en heldag fysisk träff på FSL kongress 27/9 2023 på Malmö Arena. Där bjuds på interaktiv fysisk undervisning med föreläsningar och möjlighet till dialog och grupparbete. Kursintyg/Fortbildningsintyg lämnas ut efter komplettering av alla kursmoment, uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. Du som är ST kan välja socialstyrelsens intyg enligt ST2015 eller ST2021.

Referenser:

 • KOMMUNIKATION OCH HANDLEDNING - LITTERATUR

 • Yrkesmässig handledning Sidsel Tveiten - Studentlitteratur ISBN:9789144097565

 • Handledning inom behandlande yrken Peter Hawkins, Robin Shohet - Studentlitteratur ISBN:9789144048192

 • Handledning för professionell utveckling Göran Skarman - Liber ISBN: 9789147099573

 • Nya professionella: Organisatoriska strategier för att stödja vitalitet och lärande under första anställningstiden i yrken med höga emotionella krav Sammanfattning av utgångspunkter och resultat 2017-2020, Rapport: 2020:11, Petter Gustavsson et al, Karolinska Institutet

 • Klar kommunikation - SAVI, Ben Benjamin, Amy Yeager, Anita Simon - Studentlitteratur ISBN:9789144090283

 

 • STÖD VID PROBLEM

 • Remediation of the Struggling Medical Learner Jeannette Guerrasio, ISBN 9780692988701

(Beskriver vanliga problem för läkarstudenter / ST / specialister med konkreta handlingsprogram för hur utveckling kan ske. Används med fördel efter Specialistkollegium!

 • Guerrasio J, Aagaard EM. Methods and outcomes for the remediation of clinical reasoning. J Gen Intern Med. 2014;29(12):1607-1614. doi:10.1007/s11606-014-2955-1 (artikel)

 • ARTIKLAR OM KOMPETENSVÄRDERING (BEDÖMNINGSMETODER)

 • Hurst, Y. K., & Prescott-Clements, L. (2018). Optimising workplace-based assessment. Clinical Teacher, 15(1), 7–12. https://doi.org/10.1111/tct.12730

 • Weller JM1,2, Castanelli DJ3,4, Chen Y5, Jolly B6. Making robust assessments of specialist trainees' workplace performance. Br J Anaesth. 2017 Feb;118(2):207-214. doi: 10.1093/bja/aew412.

 • Weller JM1, Misur M2, Nicolson S2, Morris J3, Ure S4, Crossley J5, Jolly B6. Can I leave the theatre? A key to more reliable workplace-based assessment. Br J Anaesth. 2014 Jun;112(6):1083-91. doi: 10.1093/bja/aeu052. Epub 2014 Mar 17.

 • Kogan, Jennifer & Hatala, Rose & Hauer, Karen & Holmboe, Eric. (2017). Guidelines: The do’s, don’ts and don’t knows of direct observation of clinical skills in medical education. Perspectives on Medical Education. 6. 1-20. 10.1007/s40037-017-0376-7.

 • Lörwald,Andrea Carolin & Lahner,Felicitas-Maria & Nouns,Zineb & Berendonk,Christoph & Norcini,John & Greif,Robert & Huwendiek,Sören.(2018).The educational impact of Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) and Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) and its association with implementation: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE. 13. e0198009. 10.1371/journal.pone.0198009.

 • Crossley J1, Johnson G, Booth J, Wade W. Good questions, good answers: construct alignment improves the performance of workplace- based assessment scales. Med Educ. 2011 Jun;45(6):560-9. doi: 10.1111/j.1365-2923.2010.03913.x. Epub 2011 Apr 18.

 • Baines R1, Regan de Bere S1, Stevens S1, Read J1, Marshall M2, Lalani M3, Bryce M1, Archer J4. The impact of patient feedback on the medical performance of qualified doctors: a systematic review.BMC Med Educ. 2018 Jul 31;18(1):173. doi: 10.1186/s12909-018-1277-0.

 • Hauer, Karen & Soni, Krishan & Cornett, Patricia & Kohlwes, Jeff & Hollander, Harry & R Ranji, Sumant & ten Cate, Olle & Widera, Eric & Calton, Brook & O'Sullivan, Patricia. (2013) Developing Entrustable Professional Activities as the Basis for Assessment of Competence in an Internal Medicine Residency: A Feasibility Study. Journal of general internal medicine. 28. 10.1007/s11606-013-2372-x.

 • Hanson, J. L., Rosenberg, A. A., & Lane, J. L. (2013). Narrative descriptions should replace grades and numerical ratings for clinical performance in medical education in the United States. Frontiers in Psychology, 4(NOV), 1–10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00668

 • Norcini, J. J., Blank, L. L., Arnold, G. K., & Kimball, H. R. (1995). The mini-CEX (clinical evaluation exercise): A preliminary investigation. Annals of Internal Medicine, 123(10), 795–799. https://doi.org/10.7326/0003-4819-123-10-199511150-00008

 • Miller, G. E. (1990). The assessment of clinical skills/competence/performance. In Academic Medicine (Vol. 65, Issue 9, pp. S63–S67). https://doi.org/10.1097/00001888-199009000-00045

 • ÖVRIGT - LITTERATUR

 • Ola Björgell, Ulrika Uddenfeldt Wort, ST-boken - från BT till färdig Specialist, Studentlitteratur 2021, ISBN: 9789144126852

 • DUNNING KRUGER EFFEKT - Om vår oförmåga att utvärdera vår egen (in)kompetens

 • Unskilled and unaware of it: How difficulties in Recognizing One ́s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments Journal of Personality and Social Psychology Copyright 1999 by the American Psychological Association, Inc. 1999,Vol. 77, No. 6. ] 121-1134

bottom of page