top of page

Torsdagens Fria Föredrag
Palissad Öst

Systemets betydelse för resultaten i vården och ledningens möjlighet att leda, utveckla och förändra.

Naomi Clyne, överläkare, docent, tidigare verksamhetschef. Njursektionen i Lund, Skånes Universitetssjukhus och Institutionen Kliniska Vetenskaper, Lund, Lunds universitet.

 

Denna föreläsning kommer att belysa hur varje system skapar precis de resultat som man får. Varför det är viktigt att skapa system där ”det är lätt att göra rätt och svårt att göra fel”. Jag kommer att diskutera Hälso- och sjukvårdslagens betydelse och effekten av New Public Management på dagens sjukvårdsorganisation. Vidare kommer effekterna av avprofessionaliseringen av ledarskapet inom sjukvården att diskuteras, det vill säga att förmågan att vara chef värderas som överordnad förtrogenhet med och kunskap inom specialiteten och vad som händer när chefen inte kan verksamheten. Dessa effekter kommer att belysas med beskrivningar: ”så här kan det se ut idag” och beskriva ”alternativet från föreläsarens egna erfarenheter av förändringsarbete och ledarskap.

(Fördjupning: Ledarskap i sjukvården. Berättelser från vårdens vardag. Naomi Clyne. Studentlitteratur, 2022.)

Aktuella ämnen för ST-läkare
Studierektor Per Johansson m f - mer info kommer snart!
 

Gaffelmottagning - låter ST läkare lära sig i raketfart!

Detta koncept vill vi ha! Charlotte Alverbratt, överläkare och onkolog i Region Halland, delar med sig av ett vinnande koncept, där ST läkare jobbar självständigt men med kontinuerlig och flexibel stöttning från erfaren specialist i en så kallad Gaffelmottagning. Mottagningsmodellen för ST-läkare är ett effektivt sätt att komma in i rollen som specialist under trygga och patientsäkra former. Modellen minskar den etiska stressen och frustrationen som många ST-läkare upplever i vardagen.

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa- självklara följeslagare

 

Evidensen för att fysisk aktivitet är en självklar del av ett välmående psyke är väletablerad och behöver inte upprepas, men HUR detta ska bli en självklar del av både primär- och sekundärprevention för exempelvis hälso- och sjukvårdens gigantiska uppgift är alltid angeläget.

 

SLS har sedan 2012 arbetat med att kommunicera och implementera Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder* till framför allt läkarkåren.

 

  • Socialstyrelsen 2011: Sjukdomsförebyggande metoder
    Socialstyrelsen 2018: Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

 

 

  1. En sammanställning över stöd och metoder från första FYSS till det nu stundande kunskapstödet för FaR, speglat utifrån psykiatriska diagnoser och delvis även psykisk ohälsa/hälsa. Nämna Lagen om egenvård (2022:1250, där socialstyrelsen just nu tar fram ett kunskapsunderlag. Nämna Nationell samordnare för ett samlat suicidpreventivt arbete. (här ska undertecknad försöka nå Karin Schultz för att efterhöra om levnadsvanor finns med som en del av detta.

  2. Presentation av GULDKORN, en produkt som tagits fram av Levnadsvaneprojektet, se ovan.

  3. Goda exempel från både hälso- och sjukvården, kommuner och civilsamhället, ex brukarorganisationer.

  4. Föredraget kommer att läggas upp som en ”skoldag”, med teori,  två kortare raster i form av  bensträckare och en längre rast med gemensam aktivitet.  Både för att leva som vi lär samt ge korta, praktiska exempel på rörelser.

 

Föredragshållare är Jill Taube, psykiatriker,  medarbetare i Levnadsvaneprojektet samt  där delprojektledare för Hälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa – hälsa på lika villkor. 
 

Mindfulness
Maria Lagergren - mer info kommer snart! 

bottom of page