top of page

FSL: Studierektorskonferensen

Denna dagen arrangeras som alltid i samarbete med Läkarförbundet.

Programansvarig är Emelie Hultberg, SLF.

 

Handlingsplan efter SPUR-granskning – hur ser processen ut? Vad ska handlingsplanen innehålla? Hur sker återkoppling kring förbättringsförslagen? Lipus jobbar ständigt med att förbättra stöd och verktyg i SPUR-processen och har tagit fram nya rutiner och mall för arbetet med handlingsplanen.

Renate Antonsson, projektledare SPUR, LIPUS och Anna Nyzell, VD, LIPUS 

 

Hur arbetar vi med bedömningar som studierektorer? Varför använder vi just den här bedömningsmetoden, hur appliceras detta bedömningsverktyg, vad är en konstruktiv lärandemiljö – är kanske bara tre frågor av många som är relevanta att ställa sig som studierektor. Vilken roll spelar bedömningar för patientsäkerheten? Dessutom vad ”the struggling learner är” och tillvägagångssätt när utbildningsläkaren inte möter alla kompetenskrav.

Jonas Ahl, Kristine Hagelsteen och Pernilla Sahlstrand Johnson, övergripande studierektorer vid Skånes Universitetssjukhus

 

SYLF tar tempen på AT – vad kan vi säga om framtiden för BT? Varje år skickar SYLF ut AT-enkäten, som ger resultatet till AT-rankingen och AT-rapporten. Hur ser dimensioneringen av AT ut mellan regionerna idag, och finns det hopp om att antalet platser kommer möta efterfrågan av sökande? Årets resultat presenteras med uppdatering om bland annat väntetider, arbetsmiljö, kvaliteten på handledning och placeringar. Vad önskar SYLF att studierektorer tar med sig för lärdomar om AT till BT?

Sveriges Yngre Läkares Förening

 

Utdelning av Läkarförbundets handledarpris 

Syftet med priset är att synliggöra handledningens och den kliniska instruktionens betydelser som pedagogiska metoder när morgondagens läkare ska växa in i den kliniska läkarrollen. Priset består av 15 000 kronor, ett diplom, en pin samt resa till prisutdelningen, som sker i samband med FSL Studierektorskonferens på hösten.

Emelie Hultberg

bottom of page