top of page

Kurs/fortbildning: Introduktionskurs i ledarskap

Kursen avser delmål a1 i ST enligt SOSFS 2015 och delmål STa5 enligt SOSFS 2021. Kursen är gjort i samarbete med bl.a. Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne

Varför ska du välja denna kurs:

För att kunna skapa framgångsrik sjukvård måste vi läkare uppnå kompetens inom ledarskap – men för att kunna leda andra behöver du olika kompetenser: att lära dig hur du kommunicerar tydligt som ledare, hur du formar och vårdar kulturer på arbetsplatsen och håller effektiva möten samt hur du presenterar idéer och annan info så budskapet når fram. Du kommer att lära dig mer om hur du utvecklar verksamheten genom analys, kvalitetsutveckling och förbättringsprojekt. Du får även kunskap om coaching och gruppdynamik, så du bättre kan analysera och hjälpa den grupp du ska vara ledare för. Slutligen kommer du att få en inblick i framtidens hälsosystem samt hur vi kan planera vårt arbete ("vår produktion") för bäst nyttjande av resurserna. Som vetenskapliga referenser för kursinnehållet kan nämnas forskning inom gruppdynamik (t ex Susan Wheelan) samt forskning om möteskulturer (t ex Rogelberg et al). Kursen gästas också av ledarskaps-forskaren Louise Bringselius. Liksom tidigare år siktar kursen även på att förmedla handfasta, beprövade erfarenheter från våra föreläsare. Vi hoppas du kommer att uppfatta flera av kursens föreläsare som bra förebilder och att kursen ska inspirera dig till att göra chefskarriär som läkare.

Ämnen för den digitala delen: 

Effektiva möten, strategisk kommunikation 

Gruppdynamik, kulturer på arbetsplatsen 

Produktionsstyrning i vården 

Presentationsteknik

Ledarskapsstil

 

Ämnen för den fysiska delen på kongressen:

Tillitsbaserat ledarskap - Louise Bringselius, förvaltningsforskare, docent Lunds Universitet

Framtidens Hälsosystem - Joland Van Vliet, Hälso-och sjukvårdsstrateg Region Skåne

Verksamhetsutveckling/Coachande förhållningssätt - Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne

Kvalitetsprojekt/dataanalys - Henrik Wallentin samt Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne

Kursledare: Christina Christoffersen, Bitr. Överläkare Skånes universitetssjukhus, President FSL, Koncernstab HR.

Kursen består av en digital dag plus en fysisk dag. Den digitala dagen gör du hemma och på egen hand på valfri tid under september månad, uppgifterna släpps i FSLs digitala kursplattform 1/9 2023. Kursen fortsätter med en heldag fysisk träff på FSL kongress 26/9 2023 på Malmö Arena. Där bjuds på interaktiv fysisk undervisning med föreläsningar och möjlighet till dialog och grupparbete. Kursintyg/Fortbildningsintyg lämnas ut efter komplettering av alla kursmoment, uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. Du som är BT/ST kan välja socialstyrelsens intyg enligt ST2015 eller ST2021.​ Alla andra kan välja att få FSL fortbildningsintyg.

bottom of page