top of page

Introduktionskurs i försäkringsmedicin - digital kurs

Delmål b4 i ST enligt SOSFS 2015 och delmål STb3 SOSFS 2021.

“Försäkringsmedicin - sjukskrivningsproblematiken och intyg”

Kompetens inom försäkringsmedicin är en förutsättning för att arbeta effektivt och rättssäkert som läkare. En betydande del av många läkares arbetstid relaterar till sjukskrivning samt skrivande av intyg. Ibland okomplicerad och ibland mer resurskrävande. Denna process kan involvera kontakt mellan flera aktörer, inom och utanför hälso- och sjukvård. Många gånger saknas enkla svar på frågor läkare ställs inför i samband med sjukskrivning och hur denna bäst används som del av behandling av den enskilde patienten. Vi kommer även att diskutera genusperspektiv, salutogent förhållningssätt samt skrivande av intyg.

 

Kursmålet är att deltagaren efter genomgått kurs ska:

  • kunna tillämpa metoder inom försäkringsmedicin som en del av behandlingen av den enskilda patienten

  • kunna samverka i försäkringsmedicinska frågor som rör den enskilda patienten med aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården

  • kunna utfärda försäkringsmedicinska intyg.


Kursledare: Sahar Janfada-Baloo, specialist i psykiatri

Föreläsare: läkare och andra professioner samt företrädare för försäkringskassan.

 

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden mars, april, maj. Kursen består av olika digitala uppgifter i kursplattformen, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. 

Information

Pris:

Längd:

2500 kr

Motsv. 2 heldagar

Datum

Ges digitalt under hösttermin 2024

Kursledare

Sahar Janfada-Baloo, specialist i psykiatri

Sahar Janfada-Baloo, specialist i psykiatri

bottom of page