top of page

Berzeliussymposium 107

Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar alla till Berzeliussymposium 107 om fortbildning den 26 september under kongressen Framtidens Specialistläkare på Malmö Arena.


Inbjudna nationella och internationella experter medverkar i ett fullmatat heldagsprogram som lyfter det absolut senaste inom området kring yrkeslivslångt lärande, med fokus på hur fortbildning bestäms och levereras samt dokumenteras och följs upp. Fortbildningsdagen avslutas med en spännande paneldebatt om hur kontinuerlig fortbildning kan bli en integrerad del i den dagliga hälso- och sjukvården.


Följ länken för ett samtal om läkares fortbildning inför SLS Berzeliussymposium 107. Ola Björgell, vetenskaplig sekreterare i SLS samt ordförande i programkommittén samtalar med professor Hans Hjelmqvist, ledamot i SLS nämnd och ordförande i utbildningsdelegationen, om varför just denna fortbildningsdag är extra angelägen att uppmärksamma.Comments


bottom of page