top of page

Kommunikation

I en kurs som fokuserar på de särskilt utmanande samtalen som du möter i din kliniska vardag kommer du få verktyg och nya perspektiv på kommunikationen mellan dig och dina patienter. De ämnen som berörs är bland annat att ge svåra besked, skapa delaktighet i patientmötet, hantera konflikter samt tolksamtal och närståendes roll.


För ST-läkare är de aktuella delmål B1 för ST2015 eller STb1 för ST2021.


Kursledare är Viveca Missler Dahlqvist, specialist i allmänmedicinen, tillsammans med Anders K Danielsson och Mattias Tranberg, båda vid Palliativt Centrum, Region Skåne.
Comments


bottom of page