top of page

Läkare Anders Castor till Likarättsdagen

Vem är det som bestämmer, doktorn eller patienten?

Läkare Anders Castor, Etikdelegationen, Svenska Läkaresällskapet medverkar på Likarättsdagen, onsdag på FSL.

Autonomi, eller rätten att få bestämma över sig själv, är central i modern svensk sjukvård. En patient som inte vill ha behandling, ens om den är livräddande, har rätten att slippa. Men begreppet autonomi är inte alltid så självklart, eller så lätt att tillämpa, i alla lägen.

Det finns några stora problem kring begreppet autonomi; hur vet vi om en människa är autonom eller inte? För den som inte är autonom, vem bestämmer då och hur görs det? Hur ser lagen ut kring dessa frågor? Frågorna är komplexa, och därför har vi bjudit in Anders Castor för att samtala kring detta ämne tillsammans med oss.


Comments


bottom of page