top of page

OBS! Denna kurs ges endast fysiskt på plats under Framtidens Specialistläkare Kongress, 26-28 september 2023. Kursen kommer inte att gå digitalt under år 2023.

Läs mer om kursen här https://www.framtidenslakare.se/copy-of-kursbeskrivningar

 

bottom of page