top of page

Digitala kurser 2024 och 2025

Planera, planera, planera.

Under våren 2024 ger vi följande digitala kurser:

Ledarskap, Kommunikation, Försäkringsmedicin, Medicinsk Vetenskap, Juridik

Under hösten 2024 ger vi följande digitala kurser:

Försäkringsmedicin, Medicinsk Vetenskap

Under våren 2025 ger vi följande digitala kurser:

Kommunikation, Etik, Sjukdomsförebyggande arbete

Under hösten 2025 ger vi följande digitala kurser:

Etik, Sjukdomsförebyggande arbete

bottom of page