top of page

Kursavgift

En kurs kostar 2 500:-. Samtliga angivna priser är SEK exkl moms. Kursavgiften avser kursadministration, personlig inlogg i vårt kurssystem, under kursperioden tillgång till inspelade föreläsningar och annat kursmaterial samt utfärdande av kursintyg.

 

Det finns inget vinstsyfte med FSL och eventuellt överskott återförs i sin helhet till utveckling av kurs- och kongressverksamheten.

 

Anmälan är bindande och personlig.

Vid godkänd kurs finansieras kursavgiften centralt för ST anställda i Region Skåne/Skånes Privata Vårdgivare. 

bottom of page