top of page

Sociala Medier Ansvariga

Hejhej! Frida Wedlund och Linnea Glaving Palmgren heter vi som är medarrangörer och hjälper till med sociala medier.


Vi är FSL: https://www.framtidenslakare.se/team-3


bottom of page