top of page

Sociala Medier Ansvariga

Hejhej! Frida Wedlund och Linnea Glaving Palmgren heter vi som är medarrangörer och hjälper till med sociala medier.bottom of page