top of page

ST-boken

Du är inte ensam! Just nu är det många som är förvirrade kring BT och ST. ST-boken kan ge lindring och förklarar allt på ett tydligt och bra sätt. Det är Ola Björgell som har skrivit boken tillsammans med sina studierektorskollegor. 🩺


https://www.studentlitteratur.se/om-oss/om-studentlitteratur/kurslitteratur/intervjuer/medicin/ny-upplaga-av-st-boken/


bottom of page